BG Flag
EN Flag
search
Начална цена - BGN
Последна цена - BGN
Максимална цена - BGN
Минимална цена - BGN
Процентно изменение
0%
Стойностно изменение
0
ROA 13.82%
ROA / EBIT 15.21%
ROE 21.47%
ROE / EBIT 21.47%
DER 0.35
COL 4.63
TA 59.46
Последен отчет 25.02.2008
Данни за емисията Последен дивидент Цена на отваряне във валутата на котиране
Борсов код Номинал Дата Лева Dox/n % Цена от
FPP 1 26.02.2008 0 .. 2.26 25.02.2008