BG Flag
EN Flag
search
  Грамада 

„ФеърПлей Аграрен фонд” АД
концентрирано закупува земеделски земи в близост до селскостопанските си бази в гр. Грамада, с. Хайредин, и новоизграждащата се в с. Дреновец, с цел развитие на широкомащабно земеделие. Дружеството приоритетно инвестира в парцели с възможност за окрупняване, тъй като консолидираните площи значително намаляват разходите за обработката на земята, а същевременно и повишават стойността й.

Към края на март 2008 г. в землищата в района на селскостопанската база в гр. Грамада, „ФеърПлей Аграрен фонд” АД стопанисва земеделски парцели с обща площ 41 500 дка, като за 14 000 дка от тях дружеството има сключени договори за аренда.
 

Грамада
Грамада