BG Flag
EN Flag
search
  Фуражна кухня 

Чрез своите дъщерни дружества, „АГРОСОРТ” ЕООД и „АГРОПЛАНТ” ЕООД, „ФеърПлей Аграрен фонд” АД изпълнява два инвестиционни проекта, одобрени по програма САПАРД, за изграждане на фуражен цех и фуражна кухня в землището на гр. Грамада. До края на май 2008 г. тези проекти ще бъдат реализирани.

Новопостроената фуражната кухня ще е на обща площ от 1 181.50 кв.м. и ще разполага със сушилня, авторазтоварище и три броя силози. Производителността й ще е 3 тона в час, а общият капацитет на силозите – 7 500 т. СМР за изграждане на фуражната кухня са изцяло за сметка на инвеститора.


 Проект  Фуражна кухня
 Инвестиционен период
 2007 - 2008 г.
 Общ размер на инвестицията
 € 1 010 000
 Инвестиции в сгради и земеделска земя
€ 510 000
 Инвестиции в техника и оборудване
€ 500 000
 Инвестиции към 31.12.2007 г.
€ 661 000