BG Flag
EN Flag
search
  Фуражен цех 

Чрез своите дъщерни дружества, „АГРОСОРТ” ЕООД и „АГРОПЛАНТ” ЕООД, „ФеърПлей Аграрен фонд” АД изпълнява два инвестиционни проекта, одобрени по програма САПАРД, за изграждане на фуражен цех и фуражна кухня в землището на гр. Грамада. До края на май 2008 г. тези проекти ще бъдат реализирани.

Фуражният цех ще е на площ от около 1 000 кв.м. и ще разполага със собствена лаборатория, собствено авторазтоварище и три броя силози. Производителността му ще е 1.5 тона в час, а общият капацитет на силозите - 7 500 т. СМР за изграждане на фуражния цех са изцяло за сметка на инвеститора.

 Проект  Фуражен цех
 Инвестиционен период
 2007 - 2008 г.
 Общ размер на инвестицията
 € 860 000
 Инвестиции в сгради и земеделска земя
€ 360 000
 Инвестиции в техника и оборудване
€ 500 000
 Инвестиции към 31.12.2007 г.
€ 520 000