BG Flag
EN Flag
search
  Хайредин 

Площите във Врачанска област с център селскостопанската база в с. Хайредин се обработват от „РИМЕКС ОЙЛ” ЕООД и „ПРО-АГРО” ЕООД.

За стопанската 2007/2008 година дружествата обработват над 16 000 дка земеделска земя, като водещо място заема производстовото на пшеница и слънчоглед.

Хайредин
КУЛТУРИ ДКА ОБЩО
с. Хайредин
с. Михайлово
слънчоглед 7 870   7 870
пшеница 4 085 915 5 000
рапица 200   200
ечемик 1 800   1 800
царевица 1 390   1 390
ОБЩО: 15 345 915 16 260