BG Flag
EN Flag
search

Зърнобазите представляват изключително важна инфраструктура за всички земеделски производители и са предпоставка за генерирането на по-висока възвръщаемост. „ФеърПлей Аграрен фонд” АД притежава зърнобаза в гр. Грамада, район, където дружеството развива свое земеделие  
Зърнобазите представляват изключително важна инфраструктура за всички земеделски производители и са предпоставка за генерирането на по-висока възвръщаемост. ФеърПлей Аграрен фонд” АД притежава зърнобаза в с. Хайредин, район, където дружеството развива свое земеделие