BG Flag
EN Flag
search
„ФеърПлей Аграрен фонд” АД е основан през 2006 г. с основен предмет на дейност покупка на земеделски земи. Дружеството се фокусира към изкупуване на парцели в райони, които предлагат атрактивно съчетание на подценена стойност и качество на земята с добър потенциал за развитие на широкомащабно земеделие. Към началото на 2008 г. „ФеърПлей Аграрен фонд” АД разполага с 90 000 дка земеделска земя в Северозападна България, от тях собствена - 55 000 дка.

Интензивното земеделие, което дружеството развива, изисква наличието на комасирани площи и в тази връзка, фондът е предприел действия за уедряване на земеделските си земи чрез замени със земи от Държавен поземлен фонд. По този ред, „ФеърПлей Аграрен фонд” АД е уедрило вече над 5 000 дка земя, като продължават процедури по замяна на още 10 000 дка земеделски земи.

„ФеърПлей Аграрен фонд” АД концентрирано закупува земеделски земи в близост до селскостопанските си бази в гр. Грамада, с. Хайредин, и новоизграждащата се в с  
„ФеърПлей Аграрен фонд” АД концентрирано закупува земеделски земи в близост до селскостопанските си бази в гр. Грамада, с. Хайредин, и новоизграждащата се в с  

„ФеърПлей Аграрен фонд” АД концентрирано закупува земеделски земи в близост до селскостопанските си бази в гр. Грамада, с. Хайредин, и новоизграждащата се в с