BG Flag
EN Flag
search
Инвестиционните проекти на дружеството в областта на животновъдството са свързани с отглеждането на 600 бр. лактиращи крави с висока млечна продуктивност и изграждане и оборудване на кравеферми, които могат да гарантират големи количества мляко, отговарящо на изискванията на европейските хигиенни норми и стандарти за състав и вкусови качества. Кравефермите са разположени в гр. Грамада и са с обща застроена площ от 11 650 кв.м. Стойността на двата проекта е 6 млн. евро, като финансирането е осигурено от собствени средства и кредит. Проектите се реализират с финансовата помощ на САПАРД, като дружеството е спечелило грант в размер на 2 000 000 лева. Проектите са в различна фаза на реализация чрез две от дъщерните дружества – „АГРО ГРАМ” ЕООД и „ПРО-АГРО” ЕООД, но следва да бъдат завършени до юли месец 2008 г.

 Проект  Кравеферма
за 400 крави
 Кравеферма
за 200 крави и телета
 Инвестиционен период
 2007 - 2008 г.
 2007 - 2008 г.
 Общ размер на инвестицията
€ 2 665 000  € 3 300 000 
 Инвестиции в сгради и земеделска земя
€ 1 670 000
€ 2 300 000
 Инвестиции в техника и оборудване
€ 995 000
€ 1 000 000
 Инвестиции към 31.12.2007 г.
€ 610 000
€ 714 000