BG Flag
EN Flag
search
„ФеърПлей Аграрен фонд” АД последователно осъществява политика на ефективно и конкурентно земеделие в съответствие с европейските стандарти. Дружеството закупува парцели земеделска земя, които отдава под наем и аренда на своите дъщерни дружества. Самите дъщерни дружества, в допълнение и съобразно възможностите си, наемат и арендоват допълнителни площи за обработка и отглеждане на земеделски култури.

„ФеърПлей Аграрен фонд” АД  реализира чрез своите фирми „СТРОЙ ИНВЕСТ 2002” ЕООД, „АГРОГРАМ” ЕООД, „РИМЕКС ОЙЛ” ЕООД и „ПРО-АГРО” ЕООД пълен цикъл на производство, съхраняване и продажба на едро на земеделска продукция - пшеница, слънчоглед, царевица и др.

Площите във Видинска област се обработват от „СТРОЙ ИНВЕСТ 2002” ЕООД и „АГРОГРАМ” ЕООД.За стопанската 2007/2008 година дружествата обработват над 32 000 дка земеделска земя, като водещо място в производствената им програма заемат следните култури – слънчоглед, пшеница и царевица.  
Площите във Врачанска област с център селскостопанската база в с. Хайредин се обработват от „РИМЕКС ОЙЛ” ЕООД и „ПРО-АГРО” ЕООД.За стопанската 2007/2008 година дружествата обработват над 16 000 дка земеделска земя, като водещо място заема производстовото на пшеница и слънчоглед