BG Flag
EN Flag
search
„ФеърПлей Аграрен фонд” АД е дружество с холдингова структура, създадено през 2006 г. от „ФеърПлей Интернешънъл” АД, с цел консолидация и ефективно управление на инвестициите, които са направени в развитие на земеделие в Северозападна България. Фондът включва седем дъщерни дружества, извършващи дейност в следните направления: покупка на земеделски земи, растениевъдство, фуражно производство и животновъдство.